Rodzaje kursów wymiany walut

Kurs wymiany walut zmienia się w zależności od wielu czynników. Choć na codzienność każdego z nas nie wpływa to w sposób znaczący, warto zdać sobie sprawę, jakie czynniki grupują poszczególne kursy walut.

Z perspektywy bankowego handlu walutami

Stawka zakupu, znana również jako cena zakupu. Jest to cena używana przez bank wymiany walut do kupowania waluty obcej od klienta. Ogólnie rzecz biorąc, kurs wymiany, np. euro do franka, w którym obca waluta jest przeliczana na mniejszą liczbę walut krajowych, to kurs kupna, który wskazuje, ile waluty danego kraju jest wymagane do zakupu określonej kwoty drugiej waluty.

Stawka sprzedaży, znana również jako cena sprzedaży walut obcych odnosi się do kursu wymiany używanego przez bank do sprzedaży walut obcych klientom. Wskazuje, ile waluty kraju trzeba odzyskać, jeśli bank sprzedaje pewną ilość walut obcych.

Średni kurs walut, określany także jako średnia cena oferty lub cena wywoławcza. Kurs ten powszechnie stosowany w gazetach, czasopismach lub analizach ekonomicznych lub do celów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym. Informuje nas np. o kursie dolara amerykańskiego do funta brytyjskiego w średniej wartości (kupno+sprzedaż/2).

Zgodnie z metodą ustalania kursu walutowego

Foto: Zbiór baknotów 100 dolarowych amerykańskich.

Stawka podstawowa – zazwyczaj wybierana na podstawie kluczowej waluty wymienialnej, która jest najczęściej stosowana w międzynarodowych transakcjach gospodarczych i stanowi największą część rezerw walutowych. Porównuje się ją z walutą kraju i określa kurs wymiany. Ten kurs jest właśnie podstawowym kursem wymiany. Kluczowa waluta zazwyczaj odnosi się do waluty światowej, która jest powszechnie stosowana do ustalania cen, rozliczeń, waluty rezerwowej, waluty swobodnie wymienialnej i waluty akceptowanej na całym świecie

Kurs krzyżowy. Już po ustaleniu podstawowego kursu wymiany, kurs waluty lokalnej w stosunku do innych walut obcych można obliczyć za pomocą podstawowego kursu wymiany. Wynikowy kurs jest kursem wymiany.

Kurs spotykany w kantorze walutowym

Foto: Kurs walut w kantorze walutowym.

Kursy wymiany walut w kantorze są wynikiem pewnej ilości transakcji na kursach ustalanych tak, jak przedstawiono powyżej. Oczywiście nie są to wszystkie faktory, które można spotkać w ekonomii kursów wymiany walut. Jeśli chce się inwestować na bazie obcych walut, należy dokładnie zapoznać się z rodzajami kursów i mechanizmem ich powstawania.

Kurs aktualny z rynku walutowego Forex

Bieżące, najbardziej aktualne kursy walut pochodzą z największego na świecie rynku walutowego Forex, na którym płynność jest największa oraz z którego korzystają największe banki i instytucje finansowe na świecie. Kursy najlepiej odzwierciedlają realne kursy walutowe.

Exit mobile version
Przejdź do paska narzędzi